Rig-Veda 4.001.03

SaṃhitāSāša-PāṭhaLabels    Parse
a.     sákhe sákhāyam abhí ā́ vavṛtsuva      sákhe-_ sákhāyam = abhí ā́ } vavṛtsva      M        ◡—   ◡—◡   ◡◡   —   ◡—◡◡   (12)
b.     āšúṃ ná cakráṃ ráthiyeva ráṃhiyā      āšúm ná+_ cakrám = ráthyā iva ráṃhyā      M        ——   ◡   ——   ◡◡—◡   —◡—   (12)
c.     asmábhyaṃ dasma ráṃhiyā      asmábhyam dasma ráṃhyā      M        ———   —◡   —◡—   (8)
d.     ágne mṝḷīkáṃ váruṇe sácā vido      ágne-_ mṛḷīkám = váruṇe-_ } sácā vidaḥ      M        ——   ———   ◡◡—   ◡—   ◡—   (12)
e.     marútsu višvábhānuṣu      marútsu višvábhānuṣu      M        ◡—◡   —◡—◡◡   (8)
f.     tokā́ya tujé šušucāna šáṃ kṛdhi      tokā́ya tujé?_ = šušucāna šám kṛdhi      M        ——◡   ◡—   ◡◡—◡   —   ◡◡   (12)
g.     asmábhyaṃ dasma šáṃ kṛdhi      asmábhyam dasma šám kṛdhi      M        ———   —◡   —   ◡◡   (8)

Labels:M: genre M  
Aufrecht: sákhe sákhāyam abhy ā́ vavṛtsvāšúṃ ná cakráṃ ráthyeva ráṃhyāsmábhyaṃ dasma ráṃhyā
ágne mṛḷīkáṃ váruṇe sácā vido marútsu višvábhānuṣu
tokā́ya tujé šušucāna šáṃ kṛdhy asmábhyaṃ dasma šáṃ kṛdhi
Pada-Pāṭha: sakhe | sakhāyam | abhi | ā | vavṛtsva | āšum | na | cakram | rathyāiva | raṃhyā | asmabhyam | dasma | raṃhyā | agne | mṛḷīkam | varuṇe | sacā | vidaḥ | marut-su | višva-bhānuṣu | tokāya | tuje | šušucāna | šam | kṛdhi | asmabhyam | dasma | šam | kṛdhi
Van Nooten & Holland (2nd ed.): sákhe sákhāyam abh<í> ā́=vavṛts<u>v<a> āšúṃ ná cakráṃ ráth<i>yeva ráṃh<i>yā̀
<a>smábhyaṃ dasma ráṃh<i>yā
ágne m<ṝ>ḷīkáṃ váruṇe sácā vido maṛ́tsu višvábhānuṣu
tokā́=ya tujé šušucāna šáṃ kṛdh<i> asmábhyaṃ dasma šáṃ kṛdhi [buggy OCR; check source]
Griffith: Do thou, O Friend, turn hither him who is our Friend, swift as a wheel, like two car-steeds in rapid course, Wondrous! to us in rapid course.
O Agni, find thou grace for us with Varuna, with Maruts who illumine all.
Geldner: O Freund! Drehe dich dem Freunde wie das Rad dem Rennpferd zu wie die Wagenräder in rascher Fahrt, für uns, du Meister, in rascher Fahrt! Agni, finde Gnade vor Varuna, vor den allglänzenden Marut! Bring Glück zur Fortpflanzung des Samens, du Brennender; bring uns Glück, du Meister! [Google Translate]

previous stanza    |    next stanza    |    back to results    |   new search