Rig-Veda 10.031.09

SaṃhitāSāša-PāṭhaLabels    Parse
a.     stegó ná kṣáām áti eti pṛthvī́m      stegáḥ ná+_ kṣā́m = áti eti pṛthvī́m      M        ——   —   ◡—   ◡◡   —◡   ——   (11)
b.     míhaṃ ná vā́to ví ha vāti bhū́ma      míham ná+_ vā́taḥ = ví ha vāti bhū́ma      M        ◡—   ◡   ——   ◡   ◡   —◡   —◡   (11)
c.     mitró yátra váruṇo ajyámāno      mitráḥ yátra = váruṇaḥ ajyámānaḥ      M        ——   —◡   ◡◡◡   —◡——   (11)
d.     agnír váne ná ví ásṛṣṭa šókam      agníḥ váne-_ ná+_ = ví ásṛṣṭa šókam      M        ——   ◡—   ◡   ◡   ◡—◡   ——   (11)

Labels:M: genre M  
Aufrecht: stegó ná kṣā́m áty eti pṛthvī́m míhaṃ ná vā́to ví ha vāti bhū́ma
mitró yátra váruṇo ajyámāno 'gnír váne ná vy ásṛṣṭa šókam
Pada-Pāṭha: stegaḥ | na | kṣam | ati | eti | pṛthvīm | miham | na | vātaḥ | vi | ha | vāti | bhūma | mitraḥ | yatra | varuṇaḥ | ajyamānaḥ | agniḥ | vane | na | vi | asṛṣṭa | šokam
Van Nooten & Holland (2nd ed.): stegó ná kṣaáa m át<i> eti pṛthvī́=m míhaṃ ná vā́=to ví ha vāti bhū́=ma
mitró yátra váruṇo ajyámāno <a>gnír váne ná v<í> ásṛṣṭa šókam [buggy OCR; check source]
Griffith: He passes o' er the broad earth like a Stega: he penetrates the world as Wind the mist-cloud.
He, balmed with oil, near Varuna and Mitra, like Agni in the wood, hath shot forth splendour.
Geldner: Wie ein Frosch geht er über die breite Erde; wie der Wind den Nebel verweht, so durchweht er das Land, in dem Mitra und Varuna gesalbt seine Glut entladen haben wie Agni die seine im Holze. [Google Translate]

previous stanza    |    next stanza    |    back to results    |   new search