Rig-Veda 1.091.03

SaṃhitāSāša-PāṭhaLabels    Parse
a.     rā́jño nú te váruṇasya vratā́ni      rā́jñaḥ nú te-_ = váruṇasya } vratā́ni      M        ——   ◡   —   ◡◡——   ◡—◡   (11)
b.     bṛhád gabhīráṃ táva soma dhā́ma      bṛhát gabhīrám = táva soma dhā́ma      M        ◡—   ◡——   ◡◡   —◡   —◡   (11)
c.     šúciṣ ṭuvám asi priyó ná mitró      šúciḥ tvám = asi priyáḥ } ná+_ mitráḥ      M        ◡—   ◡◡   ◡—   ◡—   ◡   ——   (11)
d.     dakṣā́yiyo aryamévāsi soma      dakṣā́yyaḥ = aryamā́ iva asi soma      M        ——◡◡   —◡——◡   —◡   (11)

Labels:M: genre M  
Aufrecht: rā́jño nú te váruṇasya vratā́ni bṛhád gabhīráṃ táva soma dhā́ma
šúciṣ ṭvám asi priyó ná mitró dakṣā́yyo aryamévāsi soma
Pada-Pāṭha: rājñaḥ | nu | te | varuṇasya | vratāni | bṛhat | gabhīram | tava | soma | dhāma | šuciḥ | tvam | asi | priyaḥ | na | mitraḥ | dakṣāyyaḥ | aryamāiva | asi | soma
Van Nooten & Holland (2nd ed.): rā́jño nú te váruṇasya vratā́ni bṛhád gabhīráṃ táva soma dhā́ma
šúciṣ ṭvám asi priyó ná mitró dakṣā́y<i>yo aryamévāsi soma [buggy OCR; check source]
Griffith: Thine are King Varuna's eternal statutes, lofty and deep, O Soma, is thy glory.
All-pure art thou like Mitra the beloved, adorable, like Aryaman, O Soma.
Geldner: Deine Gebote sind wie die des Königs Varuna; hoch und tief ist dein Wesen, o Soma. Du bist lauter wie der liebe Mitra; wie Aryaman bist du zu Gunst geneigt, o Soma. [Google Translate]

previous stanza    |    next stanza    |    back to results    |   new search